O firmie

O

jak OTWARTOŚĆ czyli komfort pracy z ludźmi, którzy rozumieją potrzeby Inwestora

T

jak TECHNIKA czyli profesjonalizm

S

jak SPRAWNOŚĆ czyli szybkość i kompetencja w wykonywaniu naszej pracy

Firma Projektowa OTS-IP Sp. z o. o. świadczy kompleksowe usługi projektowe, sprawowanie nadzorów autorskich i inwestorskich. Jesteśmy cenioną i solidną marką działającą na rynku od 2001 roku.

Nasza Firma początkowo wpisała swą działalność w obszar wspierania rozwoju przedsiębiorstw i samorządów poprzez doradztwo, planowanie inwestycji oraz pomoc w poszukiwaniu funduszy unijnych.

Dynamiczny rozwój pozwolił w 2003 rozszerzyć działalność  o projektowanie oraz nadzór kompleksowych zadań projektowo – realizacyjnych i wzbogacić firmę w profesjonalny, wysoko wykwalifikowany zespół projektantów z wieloletnim doświadczeniem.

Od lat OTS-IP Sp. z o. o. sprawdza się jako fachowy i rzetelny partner w procesie projektowania i nadzorowania szeregu projektów dotyczących obiektów  z zakresu przemysłu, gazownictwa, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i innych.

Obecnie nasi projektanci to specjaliści wszystkich branż, posiadający stosowne uprawnienia do projektowania, kierowania robotami oraz ich nadzorowania.

W OTS-IP obowiązuje System Zarządzania Jakością w zakresie kompleksowego projektowania obiektów budowlanych i inżynieryjnych, doradztwa technicznego oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych jako Inżynier Kontraktu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

"Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana."

Albert Einstein

Inwestorzy

Usługi

opracowujemy

opracowujemy

 • Inwentaryzacje
 • Studia i analizy przedprojektowe
 • Projekty zagospodarowania terenu
 • Projekty koncepcyjne wielobranżowe
 • Projekty budowlane wielobranżowe
 • Projekty wykonawcze wielobranżowe
 • Projekty przetargowe
 • Projekty rozbiórek
 • Kosztorysy
 • Przedmiary
 • Wyceny

projektujemy

projektujemy

 • Obiekty przemysłowe
 • Użyteczności publicznej
 • Służby zdrowia
 • Ochrony środowiska  (oczyszczalnie ścieków)
 • Branży gazowniczej (stacje i węzły rozdzielcze gazu)
 • Energetyki cieplnej (elektrociepłownie, elektrownie, kotłownie)
 • Projekty liniowe (gazociągi, wodociągi)

wykonujemy

wykonujemy

 • Ekspertyzy techniczne
 • Ekspertyzy geotechniczne
 • Audyty energetyczne
 • Operaty wodno-prawne
 • Opinie rzeczoznawców
 • Analizy oddziaływania na środowisko
 • Komletowanie wniosków
 • Pozyskiwanie odstępstw
 • Programy funkcjonalno użytkowe
 • Specyfikacje istotnych warunków zamówienia

nadzorujemy

nadzorujemy

NADZÓR INWESTORSKI

 • Reprezentacja Inwestora
 • Kontrola wykonywanych robót i jakości materiałów
 • Zgodność wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę
 • Kontrola zgodności z obowiązującymi normami i przepisami
 • Kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem
 • Kontrola prawidłowości rozliczania robót
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy
 • Bieżące rozstrzyganie problemów natury technicznej
 

NADZÓR AUTORSKI

 • Kontrola zgodności robót z projektem
 • Wprowadzanie  rozwiązań zamiennych

Aktualności

klop

SZALETY MIEJSKIE

Jesteśmy w trakcie pracy nad projektem „Opracowanie dokumentacji projektowej dla posadowienia 14 szaletów miejskich wraz z przyłączami: wod.-kan., elektroenergetycznym i zagospodarowaniem terenu” dla Gminy Miejskiej Kraków- Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Close up of a modern natural gas processing plant with pressure dials on gasworks pipes

ELEKTROWNIA ŁAGISZA

Nasze biuro złożyło najkorzystniejszą ofertę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla potrzeb realizacji projektu „Budowa bloku gazowo-parowego z członem ciepłowniczym oraz kotłami szczytowo-rezerwowymi wraz z infrastrukturą pomocniczą i infrastrukturą towarzyszącą w Tauron Wytwarzanie S.A. Łagisza”.

Trasa gazociągu

GAZOCIĄG POLSKA-LITWA

Aktualnie rozpoczęliśmy prace nad „Budową międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”  na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.

Hołowczyce

Hołowczyce

Pełnimy funkcję nadzoru budowlanego w ramach inwestycji „Budowy Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.

Rzeszow

Rzeszów

Aktualnie pełnimy funkcję Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji „Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe na gaz ziemny” przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie na zlecenie PGE Górnictwo i Energetyka Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.

Tarnobrzeg

Tarnobrzeg

Trawają prace nad projektem „Budowa  gazociągu DN 300 Komorów – Sandomierz” na odcinku Tarnobrzeg na zlecenie Gaz- System S.A. Oddział w Tarnowie.

Kontakt

OTS-IP Sp. z o.o.

ul. Juliusza Lea 112
30-133 Kraków

Tel. 12 639 17 30
Fax. 12 639 17 31

E-mail: ots-ip@ots-ip.pl

NIP: 634 24 14 127
REGON: 277542350
KRS: 0000152868

Konto bankowe: 80 1750 1048 0000 0000 0308 2954
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków